3. – 11. srpna 2018

Novinky

Aby dramatická situace nebyla pouze zaklínadlem

Na návštěvě u seminaristů.

Skupina seminaristů lektorů Luďka Horkého a Jiřího Panznera je evidentně naladěna na stejnou notu. A stylemereplica.com to na notu poměrně pochmurnou. Během cvičení, kterému byl přítomen redaktor Zpravodaje, si většina frekventantů zvolila jako téma dramatické hry pitevnu, krematorium či hřbitov.

Dramaturg Luděk Horký to vysvětluje deštivým podmračeným dnem. Tematické okruhy si členové semináře vytvářeli sami pro sebe navzájem. „Samotného mě to překvapilo, ale došlo mi, že příbuznost zadání je výhodou, protože se mi pak lépe srovnávala jednotlivá cvičení. Právě proto jsem jim to nerozmlouval, přestože jsem se na lístečky se zadáním předem tajně podíval. Ostatně jsem slíbil, že se koukat nebudu pouze kolegovi Panznerovi, kterého podvádím každý den,“ říká na úvod našeho setkání lektor Luděk Horký.

Jeho kolega Panzner na to odvětí, že je rád, protože mu může oplácet ještě větší měrou. „Na tom je založen náš vztah. Na neustálém urážení,“ dodává zcela vážně Panzner a motiv pochmurných témat skupin seminaristů je rázem částečně zřetelnější.

Ale vážně. Oba lektoři vedou kurz již druhým rokem. „Dá se říct, že jsme si to loni ozkoušeli. Jde především o to najít v divadelní hře dramatickou situaci a umět ji vystavět i v divadelní inscenaci,“ odpovídá na dotaz Zpravodaje, co se u něho frekventanti naučí, lektor semináře HASIT Luděk Horký. Vlastně na každém divadelním festivalu zaznívají informace o tom, jak které dramatické situace byly vystavěny, zda byly dotaženy a podobně.

Pro řadu lidí, kteří dělají amatérské divadlo, znějí tyto informace jako zaklínadlo a přitom si často nedokáží přesně představit, co to vlastně dramatická situace je. „Nepovídáme si o tom ani tak teoreticky, i když si pochopitelně něco málo řekneme, máme hlavně celou řadu her a cvičení, během kterých si přímo při práci v prostoru můžeme situace ohmatat, dá-li Bůh, naučíme se je společně rozeznávat a pracovat s nimi,“ vysvětluje Luděk Horký.

Na semináři tak probíhají nejrůznější herecká cvičení a dramatické hry, které sice řada frekventantů kursu může znát z minulosti z práce v divadelních souborech nebo z jiných seminářů, ale vždy záleží na tom, jak se to které cvičení aplikuje. Zda je v tu chvíli důležitá charakterizace herce v roli nebo práce s dramatickou situací nebo schopnost improvizace. „I improvizace se dá používat jako prostředek ke stavbě situace a zároveň jako divadelní sport. Podle toho, jak s ní nakládáme, doplňuje lektor semináře HASIT.

„Začínáme vždy od základních cvičení, která Luděk připraví, a postupně se dostáváme ke konkrétním realizacím textů. Zde přichází moje práce herce. Mohu pomoci lidem v realizaci konkrétních situací. Líbí se mi na tom ta skutečnost, že profesionálové většinou za svou práci dostávají peníze a málokdy ji dělají rádi. Zatímco tady si za to amatéři ještě platí a dělají to s nadšením . To mě obohacuje. To, že mohu pracovat v příjemném kolektivu, který chce něco dělat a něčeho dosáhnout,“ odpovídá na otázku, zda mu prá ce v hronovském semináři něco přináší, herec a lektor Jiří Pan zner.

O tom, čeho je možné na semináři Jiráskova Hronova dosáhnout, často rozhoduje úroveň kolektivu i všech jeho jedno tlivců. „Máme velmi dobrý kolektiv, ostatně rád bych viděl lektora, který odpoví, že špatný, když to druhý den vyjde ve Zpravodaji. My ale máme kolektiv frekventantů opravdu skvělý. Důkazem toho je i skutečnost, že deset z dvaadvaceti účastníků semináře u nás bylo již v loňském roce a letošní kurs si dali jako pokračování. Letošní seminaristé se tak velmi dobře sehráli a práce nám jde rychle o d ruky. Daří se nám tak lépe tmelit kolektiv, zbavovat začínajíc í herce rozpaků i naučit se spolupracovat při herecké akci. Všichni jsou sehraní, uvolnění a kreativní a jsou schopni okamžitě nabízet.

Již teď mohu říci, že letošní ročník ještě předčil má očekávání, “ ilustruje kvalitu svého kolektivu lektor Horký a Jiří Panzner jej doplňuje s tím, že kolektiv je i velmi dobře věkově rozvrstvený. „Máme pána, jehož věk se pohybuje okolo šedesátky, i holku, které je teprve čtrnáct. To je moc dobře. Všichni se hodně rychle poznali a jsou schopni velice dobře spolupracovat.“ Na otázku, zda se seminář zúčastní populárních sobotních předváděček, oba lektoři vehementně kroutí hlavami. „Pokud mě nedonutí násilím, tak v žádném případě. Náš seminář by se proměnil ve tři dny nacvičování, secvičování výsledku, což je daleko méně užitečné než si pohrávat s procesem,“ říká Luděk Horký a Jiří Panzner jej doplňuje s tím, že cílem semináře je cesta a dodává , že se však ani jeden z lektorů nebrání tomu, aby se přišel podívat kdokoliv z ostatních seminářů, jak seminář HASIT pracuje. „Chceme, aby si naši frekventanti osvojili určité principy, které by moh li následně užívat ve své kariéře,“ končí naše setkání Jiří Panzner.

Jan Švácha

Replica Watches https://www.trustytimewatch.com

osmrtnice osmrtnic livno osmrtnice mostar smrtovnice smrtovnice srebrenik smrtovnice jablanica smrtovnice bihac

Komentáře ke článku