3. – 11. srpna 2018

Novinky

Rozhovor se starostkou města Hronova

Místo hokejistů budou bydlet soubory.

Jaké změny v organizaci festivalu nastaly oproti loňskému ročníku?
Velmi významnou změnou je rozhodně stravování seminaristů. Potkaly se nám totiž dvě rekonstrukce kuchyní, kde se v minulých letech seminaristi stravovali. V současné době, právě v době Jiráskova Hronova, je rekonstruována kuchyně ve Wikovu i naše kuchyně v základní škole. Oslovili jsme tedy stávajícího nájemce restaurace Radnice pana Šafáře. Kromě toho, že zde v Hronově má restauraci, má i bohaté zkušenosti se zajišťováním cateringů na festivalech a dalších akcích. Za Radnicí díky tomu místo ošklivých budov, které jsme na jaře zbourali, vyrostl veliký stan, kde bude jíst více než dvě stě seminaristů.

V příštích letech se tedy seminaristé vrátí zpět do základní školy?
Uvidíme, jak se to osvědčí. Stan, o kterém jsem mluvila, bychom chtěli využívat k večernímu, nočnímu a možná i nadrannímu setkávání. Nejen seminaristů. Uvidíme, jestli se tam lidem bude líbit. Částečně by tento prostor mohl nahradit chybějící Horor. Je v centru, stan je natočený do parku a tak by nemělo nikomu vadit ani to, že se bude sedět déle do noci.

Provoz ve stanu tedy bude tak dlouho, dokud v něm budou sedět návštěvníci?
Personál je na to připraven, jsme domluveni. Nabídka tedy existuje. Zda ji lidé využijí, na to si musíme počkat.

Novou lokaci však podle dostupných informací získal i PC klub?
Ano, bude v pečovateláku v Kalinově domě. www.magicwatches.cn Jde o prostor ve vrchních patrech domu. Modlím se, aby nebylo příliš teplo, pak by účastníkům toho semináře mohlo být horko. Pro tuto situaci však máme připravené větráky, abychom frekventantům PC pobyt v těchto místech maximálně zpříjemnili. Je zde i kvalitní sociální zázemí, je možné tam uvařit kávu a je to pět minut od náměstí.

A vím, že vznikl další hrací prostor…
Není úplně nový, kdysi se v něm již hrálo. Jde o tzv. „Myšárnu“ – malou tělocvičnu ve škole na náměstí. Pro menší divadelní formy, pro které není vhodná sokolovna, je to ideální zázemí.

Od doby, kdy přestal fungovat internát Na Chocholouši, bývá problém s ubytováním. Změnilo se něco?
Zdá se, že internát je na věky pasé. Podle vyjádření nových vlastníku by zde měl vzniknout v budoucnu hotel včetně restauračního zařízení. To se ovšem bavíme o horizontu dvou až čtyř let. Záleží pochopitelně na finanční síle majitele. Jinak, pokud jde o ubytování, chtěli jsme co nejvíce omezit dojíždění na internáty do Náchoda. I proto, že v Náchodě probíhají velké opravy na hlavní silnici a je zde značně omezen provoz. Chtěli jsme tedy co nejvíce souborů dostat do Hronova. Využili jsme proto náš zimní stadion. Hokejisté si vyklidili kabiny a my jsme je upravili pro ubytování pětatřiceti návštěvníků Jiráskova Hronova. Opět jde tedy o ubytování nedaleko centra.

Návštěvníci festivalu se vždy těšili na legendární ohňostroj. V loňském roce jej díky klimatickým podmínkám nahradil videomapping. Jak to bude letos?
Loni jsme jej museli zrušit kvůli horku a souvisejícímu nařízení pana hejtmana. Když jsme sledovali předpověď počasí, zjistili jsme, že letošní léto bude podobné. Poměrně teplé. Nechtěli jsme riskovat a ohňostroj jsme neobjednali ani v letošním roce. Festival bude opět ukončen videomappingem. Podle loňských ohlasů se líbil. Určitě i proto, že se jednalo o novinku a zajímavost. K této atrakci přidáme ještě koncert Václava Noida Bárty.

Každá velká akce typu festivalu Jiráskův Hronov začíná i končí počítáním finančních prostředků. Jak se daří naplňovat rozpočet?
Největším donátorem je pochopitelně ministerstvo kultury. Jsme na stejných penězích jako v loňském roce,www.trustytimenoob.com za což bych chtěla moc poděkovat. Stejné díky ovšem patří rovněž Královéhradeckému kraji, který nám poslal také stejný příspěvek, stejné peníze dává i město Hronov. Mám však radost i z toho, že se opět podařilo oslovit vedle standardních sponzorů i některé nové. Finančně vyjádřeno, jsme získali od sponzorů půl miliónu korun v penězích a dalších několik desítek tisíc je v materiálové podpoře festivalu. Jsem ráda, že se to povedlo. V loňském roce probíhala diskuze, zda Jiráskův Hronov nepřemístit někam jinam a já měla obavy, jak na to donátoři budou reagovat. Zjistila jsem i tímto způsobem, že lidé nechtějí, aby byl festival někde jinde. To, co se na začátku zdálo být nevýhodou, znamenalo, že se objevili noví sponzoři a ti stávající dali více peněz.

Jan Švácha

Komentáře ke článku