3. – 11. srpna 2018

Novinky

Jiráskův Hronov došel do zlomového bodu


Swiss Replica Watches https://www.trustytime8.com

V jakém termínu proběhne příští JH? Jak to bude s ubytováním? A je budoucnost JH ohrožena? Ještě než letošní festival úplně skončil, sešel se k prvnímu hodnocení Festivalový výbor, který stanovuje celkovou koncepci festivalu a sleduje průběh příprav a průběh samotného JH. O jeho závěrech jsme mluvili s programovou ředitelkou JH Simonou Bezouškovou.

Kdo ve Festivalovém výboru vlastně zasedá?
Členem jsou samozřejmě zástupci Ministerstva kultury ČR, dále NIPOS, města Hronova, KIS Hronov a pak občanská sdružení s celostátní působností – SČDO, VSVD, ADA, UNIMA, KPU ČR, SADAS – a své místo v něm má i české středisko AITA/ IATA a Královéhradecký kraj. Jednání, které probíhá na konci JH, není hodnocením v pravém slova smyslu, protože tu rozhodně nehodnotíme třeba program, to si necháváme až po zhodnocení jednotlivými odbornými radami a po výsledku dotazníkového šetření u seminaristů. Mluvíme především o organizaci a stanovujeme si zásadní body, které budeme projednávat na dalším jednání na podzim.

Co zaznělo k letošnímu ročníku? Co se povedlo a nepovedlo?
Zásadní bod letošního jednání se odvinul od článku Petra Christova Last Call, Hronov, který vyšel ve Zpravodaji číslo 6. Prezentoval v něm názor nejen svůj, ale i řady dalších lidí. Místní organizátoři, všichni ti „neviditelní lidé“, bez kterých by festival vůbec nemohl fungovat, tzn. technici, lidé v zákulisí, v informačním centru a podobně, si jej bohužel vysvětlili jako kritiku své práce. Petr upřesnil, že to tak rozhodně nemyslel. Podle něj by se ale organizátoři měli více zamyslet nad budoucností, směřováním a rozvojem festivalu. Letos došlo k tomu, že JH narazil na jisté mantinely, které se nejvíce projevily v oblasti ubytování. Festival přišel o bydlení na internátu hotelové školy a musel soubory ubytovávat v Náchodě, což narušilo festivalovou atmosféru a možnost setkávání účastníků s tvůrci. Návštěvníci jsou pak ubytovaní ve Velkém Poříčí, což v několika případech vedlo k tomu, že se odhlásili ze seminářů, nebo na JH vůbec nepřijeli.

Bude se v tomto směru dít něco konkrétního?
Kdyby existovalo jednoduché řešení a bylo třeba možné do příštího roku vystavět hotel o kapacitě 220 lůžek, které nám v tuto chvíli chybí, nemuseli bychom nic řešit. Situace je bohužel mnohem složitější, Hronov je malé šestitisícové město a je otázka, jestli je tady vůbec možné zajistit pro JH ubytovací kapacity, které by zároveň byly využitelné během zbytku roku.

K čemu festivalový výbor v této otázce došel?

Část Festivalového výboru se shodla na tom, že JH jako mezidruhová přehlídka došel do bodu, kdy je nutné se zastavit a do hloubky analyzovat potřeby a možnosti festivalu. Nejde jen o to vyřešit příští ročník, ale opravdu se zamyslet nad fungováním JH v dlouhodobějším horizontu. Ředitelka NIPOSu Lenka Lázňovská řekla, že NIPOS je ochoten organizačně i finančně zastřešit zadání dvou analýz. Jedna by se měla týkat financí a ta druhá obsahu, možností, potřeb a dalšího směřování JH.

Tak uvidíme, co z nich vyplyne. Jak letošní ročník JH hodnotíš ty?
V programu bylo hlavní novinkou zařazení folklórního souboru. A mám velkou radost z toho, že představení bylo velmi pozitivně přijato, dokonce jsem už dostala několik požadavků, aby byl folklór do programu zařazen i v příštích letech. S pozitivními ohlasy se setkala i Večerní chvilka poezie. Zafungovalo to, co jsme si s Renatou Vordovou vytkly za cíl: ukázat lidem, jak funguje dnešní moderní umělecký přednes, o kterém má řada z nás asi zkreslenou představu. Organizační novinkou byly elektronické přihlášky na semináře, které myslím s povděkem kvitují jak organizátoři, tak seminaristé. A povedla se i změna místa stravování. Přestože se na začátku někteří děsili pojmu „školní jídelna“, ukázalo se, že i tam se dá dobře najíst. Navíc mají seminaristé všechno v centru města – ubytování, semináře, stravování a až na Sokolovnu i všechny hrací prostory.

Jak se osvědčili nováčci mezi lektory?
Měli jsme celkem tři a všichni myslím byli výborní – Markéta Šafáriková vedla scénografický seminář, Kateřina Chalupníková dětský seminář a vedení dramaturgického semináře se zhostila Kateřina Menclerová. S tou jsem řešila něco, co se mi na JH ještě nestalo: seminaristé žádali, aby v sobotu mohli mít místo předváděček ještě seminář. Myslím, že takový zájem je na udělení speciálního diplomu.

JH se letos snažil jít s dobou a lépe fungovat na sociálních sítích – co to přineslo?
Facebooková stránka začala fungovat díky Jakubu Mikundovi, který je pro mě něčím jako přírodním úkazem. Je původem z Hronova a je to velký patriot. Původně facebookovou stránku založil a předal místním organizátorům. Pak byl trochu smutný z toho, že skomírala, a měl výhrady i k celkové internetové propagaci JH. Několik měsíců usiloval o to, aby ji mohl vylepšit a odvedl pak velkou spoustu práce. Jakub už má vymyšlenou koncepci nejméně na příští dva roky. Vedle elektronické přihlášky na semináře chce zavést třeba i elektronickou objednávku vstupenek a ubytování. Rád by vylepšil i oficiální stránky festivalu. A všechno to dělá úplně zadarmo.

Zbývá poslední otázka: kdy proběhne JH 2016?
Termín pro příští rok je pro seminaristy od 29. července do 6. srpna 2016. Oficiálně festival proběhne od 30. července.

Komentáře ke článku