3. – 11. srpna 2018

Novinky

Nemalé úsilí o skutečně velkou činohru

Tahle recenze na inscenaci Adventu, s níž přijel do Hronova 2015 soubor z Karolinky, se mně věru nepíše lehko. Kdybych měl vypsat a popsat všechny problémy, s nimiž se po mém soudu to představení potýká, tak bych k tomu asi potřeboval tak půlku Zpravodaje. Takže se omezím jen na pár poznámek, v nichž se pokusím vyslovit několik pochybností, které tváří v tvář tomuto dílu pociťuji. Nemyslím si - aby bylo od počátku jasno - že je to inscenace špatná.

Prokazuje jistě velkou snahu být současným divadlem,Rolex Replica Watches které překračuje pouhé realistické vyprávění, jež vede jistou vypravěčskou linku řetězící události v řadě za sebou. Je poučena na tom proudu dnešního divadla, který usiluje o obraznost, vizuálnost a ponor do obřadnosti, která se vynořuje z jakýchsi hlubinných zdrojů mytologických.

Což provádí soubor plnící disciplinovaně přání a záměry režie, schopný ansámblové souhry, jestli tím rozumíme vědomí všech herců, kteří vědí, na čem a proč pracují, a nepochybně i soubor disponující zdatným hereckým zázemím.

Jenže přes všechny tyto předpoklady a dispozice jako by ta snaha udělat košatou strukturu scénického tvaru otevírala zrádné trhliny a mezery, které se nedaří zacelit. Jako by všeho bylo příliš a nic nebylo dovedeno do dokončené působivé podoby.

Ani ty elementární dramatické situace, které tu zajisté jsou, nefungují tak, jak by měly, nejsou pevným energickým jednáním. Navíc: nemohu se vůbec zbavit dojmu, že v tomto představení se spíše mluví, než hraje celým tělesným aparátem.

Takže přes všechno to nemalé úsilí o skutečně velkou činohru jsem během představení měl pocit, že to, co se mně předvádí, je jaksi vyprázdněné, ploché – sice cílevědomé a promyšlené, ale bez životnosti, plastičnosti, naléhavosti, strhující divadelnosti.

Upřímně řečeno – to, co Martin Františák svou adaptací provádí s románem Jarmily Glazarové, by mohlo vést k poněkud jiným výsledkům, než že se pouze zopakuje sociální příběh z vesnice, v němž ani osud nešťastného dítěte nevyvolá dostatečně očekávané dojetí.

Komentáře ke článku