3. – 11. srpna 2018

Novinky

Za dabing lepší a kvalitnější

Lektorka semináře Jevištní řeč Eva Spoustová se řadu let věnuje dabingu – ať už jako herečka, nebo jako tvůrce dia¬logů a reži¬sérka. Není proto divu, že na Hronově sbírá podpisy pod petici za kvalitní český dabing – najdete ji i online na www.profidabing.wz.cz. V čem je vlastně problém a proč byste podle ní měli petici podepsat?

„Krize v dabingu zuří nepozorovaně zhruba posledních dvacet let. Od revoluce začalo dabing provozovat veliké množství malých studií, které se navzájem snažily přebírat si práci. Aby v tomhle konkurenčním boji měly výhodu, začaly pomalu snižovat náklady. S tím souvisí nový způsob ohodnocování práce herců, tzv. hodinová sazba. Ta ale vyvolá jen požadavek udělat za co nejkratší časový úsek co největší množství práce. Dřív dabéři měli možnost vidět film dopředu, naučit se svou roli, vysvětlilo se jim, co hrají a prožívají. Komunikovali s režisérem. Teď mnohdy ani není přítomen režisér, jen se rozsvítí červené světlo a ty začneš mluvit. Málokdy ti ukážou část filmu dopředu.

Samozřejmě se všechno začalo prohlubovat,Rolex Replica Watches protože měl každý strach o práci a také jsme propadli takovému čecháčkovství: ‚Ono to asi takhle stačí...‘ V současné době konečně herci odsouhlasili to, že se do situace zapojila Herecká asociace. Domluvila se s jednou zastupující nadnárodní agenturou, ze které mají dabingová studia strach, protože jde o partnera, se kterým musí jednat. A tak herci, kteří vstoupili do agentury, ze dne na den přišli o práci, byť byli uprostřed roztočeného seriálu. Základním požadavkem je vyjednání způsobu ohodnocení práce, které přímo ovlivňuje to, jakým způsobem se natáčí a tedy také výsledek a kvalitu odvedené práce.

Je důležité, aby si diváci násilné přeobsazování, jako k tomu došlo třeba u Teorie velkého třesku, nenechali líbit a pokračovali ve vyvíjení tlaku skrze facebookové stránky a petice. Tento problém se vlastně týká všech uměleckých profesí a současného tlaku na rychlost odvedené práce a snížených nároků na kvalitu. Obdobný problém se objevuje takřka ve všech oborech. Všichni lidé, kteří se snaží být nějakým způsobem tvůrčí, dostávají po čumáku, protože nejsou schopni se uživit, chtějí-li dělat věci pořádně. Není jiný způsob, než ten, že každý z nás podstoupí osobní riziko a nějaký čas bude statečný a přinutí lidi ve vrcholových funkcí, kteří nemají spojení s tím, co se děje dole, aby se tímto problémem zabývali. A přinutí je jen obecný tlak.“

Vít Malota

Komentáře ke článku