4. – 12. srpna 2017

Novinky

Ekonomické dopady Jiráskova Hronova

Věděli jste, že Jiráskův Hronov přiláká do Hronova každý rok téměř 2 tisíce návštěvníků? Ti přijíždějí ze všech koutů republiky i ze zahraničí a zůstávají v Hronově několik dní. Potřebují se zde ubytovat, najíst, napít a často zde nechají i nemálo peněz za různé nákupy (suvenýry, dárky aj.), výlety po okolí, návštěvy muzeí a památek a tak dále. K tomu musí vynaložit peníze na dopravu do Hronova a zpět.

Ano, mířím tím k ekonomickým dopadům festivalu na město Hronov a jeho okolí. Podrobný průzkum návštěvníků včetně výše a struktury jejich výdajů sice nemáme, přesto můžeme na základě dostupných studií jiných festivalů odhadnout, že Jiráskův Hronov může přilákat do regionu každoročně až 10 milionů korun z peněženek návštěvníků. Z toho plyne určitá část státu v podobě daně z přidané hodnoty a dalších daní a poplatků. Vzhledem k centrálnímu daňovému systému (téměř všechny daně jsou odváděny do centrálního rozpočtu a dále přerozdělovány všem obcím a krajům podle určitých koeficientů) plynou přímo do městské pokladny zejména ubytovací poplatky.

Ovšem mnohem důležitější je pro město a místní obyvatele fakt, že se na deset dní zvýší ve městě poptávka po službách a produktech místních podniků, ať už to jsou restaurace, kavárny, ubytovací zařízení či obchody. Tyto podniky se musí na festivalový týden připravit. Nakoupí (a prodají) více zásob, najmou brigádníky a další posily, prodlouží otevírací dobu a spotřebují více energií. Tím dávají práci a peníze dalším lidem (pracovníkům), čímž zvyšují dočasně zaměstnanost, a také podnikům (dodavatelům), kteří také pocítí vlnu vyšší poptávky po svých produktech. Stejně tak dodavatelé dodavatelů a mohli bychom takto pokračovat až na samý konec dodavatelského řetězce. Říkáme tomu multiplikační efekt.

Pokud by návštěvníci Jiráskova Hronova tedy utratili v souvislosti s festivalem zmíněných 10 milionů korun, celková produkce (obrat) všech dotčených podniků (restaurací, hotelů apod.) First, what it said electric watches, electronic watches? Broadly speaking, any machine with button batteries as the energy of the watch list are called electric watches. buy cheap replica watches on here: omega replica watches uk china replica watches rolex Replica watches uk rolex Replica uk omega replica watches uk omega Replica uk replique montre Replica Breitling Watches Online rreplica watches Air Max 90 Pas Cher i jejich dodavatelů a subdodavatelů by se zvýšila o cca 15 milionů Kč. Z toho jejich zisky můžeme odhadovat na necelé 2 miliony korun. Ve všech dotčených podnicích se díky festivalu vytvoří kolem 10 pracovních míst přepočtených na celoroční plné úvazky.

Komentáře ke článku