3. – 11. srpna 2018

Novinky

Ekonomické dopady Jiráskova Hronova

Věděli jste, že Jiráskův Hronov přiláká do Hronova každý rok téměř 2 tisíce návštěvníků? Ti přijíždějí ze všech koutů republiky i ze zahraničí a zůstávají v Hronově několik dní. Potřebují se zde ubytovat, najíst, napít a často zde nechají i nemálo peněz za různé nákupy (suvenýry, dárky aj.), výlety po okolí, návštěvy muzeí a památek a tak dále. K tomu musí vynaložit peníze na dopravu do Hronova a zpět.

Replica Watches https://www.cmblogwatch.net

Ano, mířím tím k ekonomickým dopadům festivalu na město Hronov a jeho okolí. Podrobný průzkum návštěvníků včetně výše a struktury jejich výdajů sice nemáme, přesto můžeme na základě dostupných studií jiných festivalů odhadnout, že Jiráskův Hronov může přilákat do regionu každoročně až 10 milionů korun z peněženek návštěvníků. Z toho plyne určitá část státu v podobě daně z přidané hodnoty a dalších daní a poplatků. Vzhledem k centrálnímu daňovému systému (téměř všechny daně jsou odváděny do centrálního rozpočtu a dále přerozdělovány všem obcím a krajům podle určitých koeficientů) plynou přímo do městské pokladny zejména ubytovací poplatky.

Ovšem mnohem důležitější je pro město a místní obyvatele fakt, že se na deset dní zvýší ve městě poptávka po službách a produktech místních podniků, ať už to jsou restaurace, kavárny, ubytovací zařízení či obchody. Tyto podniky se musí na festivalový týden připravit. Nakoupí (a prodají) více zásob, najmou brigádníky a další posily, prodlouží otevírací dobu a spotřebují více energií. Tím dávají práci a peníze dalším lidem (pracovníkům), čímž zvyšují dočasně zaměstnanost, a také podnikům (dodavatelům), kteří také pocítí vlnu vyšší poptávky po svých produktech. Stejně tak dodavatelé dodavatelů a mohli bychom takto pokračovat až na samý konec dodavatelského řetězce. Říkáme tomu multiplikační efekt.

Pokud by návštěvníci Jiráskova Hronova tedy utratili v souvislosti s festivalem zmíněných 10 milionů korun, celková produkce (obrat) všech dotčených podniků (restaurací, hotelů apod.) i jejich dodavatelů a subdodavatelů by se zvýšila o cca 15 milionů Kč. Z toho jejich zisky můžeme odhadovat na necelé 2 miliony korun. Ve všech dotčených podnicích se díky festivalu vytvoří kolem 10 pracovních míst přepočtených na celoroční plné úvazky.

Komentáře ke článku